Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Τώρα ακούτε: ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)

230806 Λ.Γ. "ΤΟ ΘΗΡΙΟ"

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
230806 Λ.Γ. "ΤΟ ΘΗΡΙΟ"
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
203 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΧΡΟΝ 21 ΙΕΖΕΚ 40 ΙΩΒ 38-40)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
231014 Μ.Π. "ΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ" No3
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
203 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΧΡΟΝ 21 ΙΕΖΕΚ 40 ΙΩΒ 38-40)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
230806 Θ.Κ. "ΟΙ 7 ΣΤΥΛΟΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ"
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
204 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΧΡΟΝ 22-23 ΙΕΖΕΚ 41-42 ΙΩΒ 41-42)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
240601 Π.Ν. "ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ"
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
204 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΧΡΟΝ 22-23 ΙΕΖΕΚ 41-42 ΙΩΒ 41-42)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
230806 Λ.Γ. "ΤΟ ΘΗΡΙΟ"
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
203 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΧΡΟΝ 21 ΙΕΖΕΚ 40 ΙΩΒ 38-40)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
231014 Μ.Π. "ΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ" No3
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
203 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΧΡΟΝ 21 ΙΕΖΕΚ 40 ΙΩΒ 38-40)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
230806 Θ.Κ. "ΟΙ 7 ΣΤΥΛΟΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ"
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
204 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΧΡΟΝ 22-23 ΙΕΖΕΚ 41-42 ΙΩΒ 41-42)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
240601 Π.Ν. "ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ"
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
204 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΧΡΟΝ 22-23 ΙΕΖΕΚ 41-42 ΙΩΒ 41-42)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
230806 Λ.Γ. "ΤΟ ΘΗΡΙΟ"
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
203 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΧΡΟΝ 21 ΙΕΖΕΚ 40 ΙΩΒ 38-40)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
231014 Μ.Π. "ΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ" No3
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
203 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΧΡΟΝ 21 ΙΕΖΕΚ 40 ΙΩΒ 38-40)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
230806 Θ.Κ. "ΟΙ 7 ΣΤΥΛΟΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ"
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
204 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΧΡΟΝ 22-23 ΙΕΖΕΚ 41-42 ΙΩΒ 41-42)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
240601 Π.Ν. "ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ"
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
204 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΧΡΟΝ 22-23 ΙΕΖΕΚ 41-42 ΙΩΒ 41-42)

Ποιοι είμαστε


Είμαστε μια γνήσια καθαρή κίνηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στους λαούς και τα έθνη της γης με στόχο την εκπλήρωση του θελήματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μέσα στην ζωή μας, καθώς αυτό εκφράζεται στην Αγία Γραφή από τους Αποστόλους και τους Προφήτες Του. Στόχος μας, η άγια και αφιερωμένη ζωή σαν ελεύθερα άτομα αλλά και σαν αλληλοεξαρτώμενο σύνολο προς δόξα του Κύριου μας Ιησού Χριστού.
Ο Ιησούς μέσα στο Λόγο Του μας φανερώνει ότι επιθυμία Του από τότε που ζούσε σαν άνθρωπος εδώ στη γη μέχρι να έρθει η συντέλεια ου αιώνα, ήταν και είναι να δημιουργηθεί ένα άγιο σώμα, στην εκκλησία Του, μέσα από όλους τους λαούς τα έθνη τις φυλές και τις γλώσσες. Μια Εκκλησία, ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι θα έχουν την ενότητα και την αγάπη του Πνεύματος και οι οποίοι θα είναι ταυτισμένοι με την πίστη των αποστόλων και προφητών.
Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται σήμερα αυτό το Άγιο έργο μέσα στους ταπεινούς της γης, μέσα σ’ όλους τους λαούς και τα έθνη. Κατασκευάζει έναν πνευματικό οίκο, άγιο κατοικητήριο του Θεού που δεν είναι φτιαγμένο με λίθους και ξύλα, αλλά με ζωντανούς λίθους:« καὶ σεῖς, ὡς λίθοι ζῶντες, οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικός, ἱεράτευμα ἅγιον, διὰ νὰ προσφέρητε πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους εἰς τὸν Θεὸν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ·» Α’ Πετρ. β:5
Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού του σώματος, δεν είναι κάποιο είδος «ναών» ή «ιερατικά άμφια» ή κάποιο θρησκευτικό σχήμα που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι από μόνοι τους. Το σώμα αυτό είναι παγκόσμιο, και αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι λατρεύουν το Θεό όπως είπε ο Χριστός μας:«Πλήν ἔρχεται ὥρα, καὶ ἤδη εἶναι, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ θέλουσι προσκυνήσει τὸν Πατέρα ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· διότι ὁ Πατήρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. Ὁ Θεὸς εἶναι Πνεῦμα, καὶ οἱ προσκυνοῦντες αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ πρέπει νὰ προσκυνῶσι.» Ιωάν. δ: 23-24
Ανάμεσά τους λειτουργεί ζωντανά ο Κύριος Ιησούς Χριστός καθώς αναγεννά και βαπτίζει με το Άγιο Πνεύμα Του κάθε έναν που προσέρχεται με πίστη σ’ αυτόν. Ανάμεσα στο σώμα αυτό ενεργούνται όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τα μέλη Του είναι γεμάτα από αγάπη για το Θεό και για τους ανθρώπους. Αγαπούν την αλήθεια του Λόγου του Θεού και την ζουν έμπρακτα. Το φώς της ζωής του Χριστού μέσα τους φέγγει γύρω τους όπου και αν είναι, άσχετα με χρώμα επιδερμίδας ή κοινωνική τάξη. Το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο γύρω από τον Ιησού Χριστό, ακούει τη φωνή Του, αναγνωρίζει Αυτόν και μόνον σαν ποιμένα Του επειδή μόνον Αυτός θυσιάστηκε και πέθανε για την Εκκλησία Του και Αυτόν ακολουθεί. Αυτός οδηγεί, μιλάει και διδάσκει την «Νύμφη Του» ζωντανά, ενεργεί θαύματα και δυνάμεις σε καθημερινή βάση ανάμεσα στο λαό Του, ακούει τις προσευχές τους, τους δίνει χαρά και ζωντανή ελπίδα ώστε να συνεχίσουν να ζουν άγια, απρόσκοπτα μέσα σ’ αυτήν την γενεά την σκολιά και την διεστραμμένη.
Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των μελών της Εκκλησίας Του είναι το φως της ζωής Του μέσα στις καρδιές και στα πρόσωπά τους. Είναι μία Εκκλησία που αγαπάει, δεν κατακρίνει, κηρύττει, διδάσκει και ζει την αλήθεια, με κύρια επιθυμία της να φέρει εις πέρας το άγιο θέλημα του Κυρίου της που είναι η σωτηρία όλων εκείνων που ακούγοντας το Ευαγγέλιο θα πιστέψουν για να σωθούν.
Αυτή η Εκκλησία στηρίζεται στους λόγους του Χριστού και των αποστόλων και δια πίστεως και δια του Πνεύματος του Αγίου έχει οδηγηθεί στο αποστολικό θεμέλιο της πίστης, όπως το άφησε ο Χριστός στους αποστόλους Του. Σ’ αυτό το σύνολο, σ’ αυτό το σώμα ανήκει η «Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος» και είναι ένα ζωντανό δραστήριο και κατά χάρη και μόνο, άγιο μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού.
Ονομαζόμαστε Χριστιανοί, επειδή η Γραφή μας έχει δώσει μόνο αυτό το όνομα και κανένα άλλο. Οι Χριστιανοί για τους οποίους γίνεται λόγος μέσα στη Γραφή δεν άνηκαν ούτε είχαν υπ’ όψη τους τα σχήματα και τις αιρέσεις που επρόκειτο να δημιουργηθούν στο μέλλον. Καθώς άνθρωποι εξέκλειναν από το θέλημα του Θεού, άρχισαν να αποκαλούν τους εαυτούς τους με πρόσθετα ονόματα δίνοντας την έμφαση σε κάτι ή κάποια διδασκαλία και όχι στο Χριστό. Χριστιανός είναι εκείνος που ακολουθεί τον Κύριο Ιησού Χριστό, έχει Αυτόν σαν υπόδειγμα και τον χαρακτήρα Του σαν αρχή ζωής και σαν βάση συμπεριφοράς. Όταν υπάρχει ο χαρακτήρας του Κεχρισμένου στη ζωή του ανθρώπου, το Πνεύμα το Άγιο τον οδηγεί και μένει αλήθεια.

Που στηριζόμαστε
Το θεμέλιο πάνω στο οποίο είναι οικοδομημένη η ζωή τόσο του κάθε ατόμου όσο και του συνόλου είναι ο λόγος του Θεού, οι Αγίες Γραφές οι οποίες είναι τα 66 κανονικά βιβλία, τα οποία απαρτίζουν τον γνώμονα της πίστης της αληθινής Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Τα 39 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, που αρχίζουν από τη Γένεση μέχρι τον προφήτη Μαλαχία και τα 27 της Καινής Διαθήκης, που αρχίζουν από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και τελειώνουν στην Αποκάλυψη του Ιωάννου.
Ο απόστολος Παύλος λέει: «ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τὸ θεμέλιον τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου λίθου αὐτοῦ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ·» Εφεσ. β: 20 και «Ἐγὼ κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσαν εἰς ἐμὲ ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον ἔθεσα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ ἕκαστος ὅμως ἄς βλέπῃ πῶς ἐποικοδομεῖ διότι θεμέλιον ἄλλο οὐδεὶς δύναται νὰ θέσῃ παρὰ τὸ τεθέν, τὸ ὁποῖον εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός.» Α’ Κορ. γ:10-11
Η Αγία Γραφή είναι η πίστη μας, είναι γραπτή παράδοση του Αγίου Πνεύματος για την αληθινή Εκκλησία όλων των εποχών και γενεών.
Ο απόστολος Ιούδας λέει: «Ἀγαπητοί, ἐπειδή καταβάλλω πᾶσαν σπουδήν νὰ σᾶς γράφω περὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας, ἔλαβον ἀνάγκην νὰ σᾶς γράψω, προτρέπων εἰς τὸ νὰ ἀγωνίζησθε διὰ τὴν πίστιν, ἥτις ἅπαξ παρεδόθη εἰς τοὺς ἁγίους.» Ιούδ. α: 3. Αυτή η πίστη παρεδόθει στους αγίους ( δηλ. στους αποστόλους, προφήτες και σ’ όλη την εκκλησία) «άπαξ» δηλαδή μια φορά και για πάντα, για όλες τις γενιές των ανθρώπων. Η πράξη της «παράδοσης» έχει γίνει και έχει τελειώσει!

Ποιοι υπηρετούν την Εκκλησία
Το σώμα του Χριστού υπηρετείται από τα χαρίσματα της διακονίας τα οποία εδραίωσε ο Κύριος μας: «Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν ἄλλους μὲν ἀποστόλους, ἄλλους δὲ προφήτας, ἄλλους δὲ εὐαγγελιστάς, ἄλλους δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὴν τελειοποίησιν τῶν ἁγίων, διὰ τὸ ἔργον τῆς διακονίας, διὰ τὴν οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἑωσοῦ καταντήσωμεν πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ,»  Εφεσ. δ: 11-13
Η Εκκλησία ορίστηκε και διατάχτηκε από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού. Εκείνος έθεσε τα πέντε αυτά χαρίσματα της διακονίας, Αποστόλους, Προφήτες, Ευαγγελιστές, Ποιμένες και Διδασκάλους για ένα σκοπό. Για να καταρτιστούν οι άγιοι, που είναι ο λαός του Θεού ώστε να κάνουν το έργο της διακονίας προκειμένου να οικοδομηθεί το σώμα του Χριστού. Αυτά τα χαρίσματα, οι διακονίες μαζί με τα εννέα δώρα του Πνεύματος πρέπει να εργάζονται συνεχώς μέσα από τους πιστούς μέχρι να καταντήσουμε όλοι όσοι πιστεύουμε πραγματικά στον Χριστό στην ενότητα της πίστεως! Το μέτρο στο οποίο πρέπει να συγκριθούμε είναι αυτό του «τέλειου άνδρα» το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού!
Η Εκκλησία σήμερα υπηρετείται από αληθινούς αποστόλους οι οποίοι έχουν αποδεχτεί από το Θεό με τον Λόγο και τη δύναμη του Πνεύματος. Η μαρτυρία δεν δίνεται από ανθρώπους αλλά από τον Θεό, ο οποίος μαρτυρεί με την παρουσία και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Υπηρετείται από αληθινούς προφήτες ο οποίοι οδηγούν, προτρέπουν και φυλάττουν την Εκκλησία, καθώς ο Κύριος Ιησούς δείχνει με τα ζωντανά χαρίσματα του Πνεύματος την πορεία που πρέπει να ακολουθούμε. Υπηρετείται από ποιμένες τους οποίους αναδεικνύει και υποστηρίζει το Άγιο Πνεύμα, οι οποίοι ποιμαίνουν με αγάπη, σπλάχνα και υπομονή τις πολύτιμες ψυχές που ανήκουν στον Μεγάλο Ποιμένα μας. Υπηρετείται από Ευαγγελιστές, των οποίων η διακονία είναι να διακηρύξουν το Ευαγγέλιο της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο, να τρέξουν να βρουν το απολωλός και να το φέρουν πίσω στην ασφάλεια της ποίμνης του Ιησού. Υπηρετείται ακόμη από διδασκάλους οι οποίοι είναι καταρτισμένοι σε όλη τη βουλή του Θεού, οι οποίοι διδάσκουν την εκκλησία με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα μέλη της από τον πιο μικρό έως τον πιο μεγάλο να γνωρίζουν το θέλημα του Θεού για να το πράξουν. Μέσα στην τάξη της ποίμανσης της Εκκλησίας ορίζονται πρεσβύτεροι και διάκονοι ανάλογα με τις ανάγκες του σώματος ώστε το σύνολο να υπηρετείται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.
 © - EKXERADIO - Web Radio