ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
151218 Λ.Γ. "ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΠΦΕΙΡΑ"
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
160 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 8 ΙΕΡΕΜ 41-42 Α΄ΠΕΤ 5)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
160312 Τ.Σ. "ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΣ" No2
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
160 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 8 ΙΕΡΕΜ 41-42 Α΄ΠΕΤ 5)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
151213 Θ.Κ. "ΠΕΡΙΤΟΜΗ"
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
161 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 9-10 Β΄ΠΕΤ 1-3)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200308 Μ.Ο. "Ο ΛΟΓΟΣ ΕΔΟΚΙΜΑΣΕΝ ΑΥΤΟΝ" No2
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
161 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 9-10 Β΄ΠΕΤ 1-3)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
151218 Λ.Γ. "ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΠΦΕΙΡΑ"
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
160 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 8 ΙΕΡΕΜ 41-42 Α΄ΠΕΤ 5)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
160312 Τ.Σ. "ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΣ" No2
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
160 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 8 ΙΕΡΕΜ 41-42 Α΄ΠΕΤ 5)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
151213 Θ.Κ. "ΠΕΡΙΤΟΜΗ"
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
161 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 9-10 Β΄ΠΕΤ 1-3)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200308 Μ.Ο. "Ο ΛΟΓΟΣ ΕΔΟΚΙΜΑΣΕΝ ΑΥΤΟΝ" No2
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
161 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 9-10 Β΄ΠΕΤ 1-3)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
151218 Λ.Γ. "ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΠΦΕΙΡΑ"
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
160 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 8 ΙΕΡΕΜ 41-42 Α΄ΠΕΤ 5)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
160312 Τ.Σ. "ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΣ" No2
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
160 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 8 ΙΕΡΕΜ 41-42 Α΄ΠΕΤ 5)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
151213 Θ.Κ. "ΠΕΡΙΤΟΜΗ"
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
161 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 9-10 Β΄ΠΕΤ 1-3)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200308 Μ.Ο. "Ο ΛΟΓΟΣ ΕΔΟΚΙΜΑΣΕΝ ΑΥΤΟΝ" No2
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
161 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 9-10 Β΄ΠΕΤ 1-3)
 © - EKXERADIO - Web Radio