ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130630 Μ.Ο. "ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΓΙΟ" No1
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
075 ΒΑΜΒΑΣ (ΑΡΙΘ 31-32 ΠΑΡ 3-4 ΑΠΟΚ 21-22)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130413 Τ.Σ. "ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ"
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
075 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΑΡΙΘ 31-32 ΠΑΡ 4 ΑΠΟΚ 21-22)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130303 Κ.Τ. "ΤΕΚΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ"
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
076 ΒΑΜΒΑΣ (ΑΡΙΘ 33-34 ΠΑΡ 5-6 ΠΡΑΞ 1-3)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200607 Τ.Σ. "Η ΘΥΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ"
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
076 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΑΡΙΘ 33-34 ΠΑΡ 5-6 ΠΡΑΞ 1-3)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130630 Μ.Ο. "ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΓΙΟ" No1
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
075 ΒΑΜΒΑΣ (ΑΡΙΘ 31-32 ΠΑΡ 3-4 ΑΠΟΚ 21-22)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130413 Τ.Σ. "ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ"
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
075 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΑΡΙΘ 31-32 ΠΑΡ 4 ΑΠΟΚ 21-22)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130303 Κ.Τ. "ΤΕΚΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ"
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
076 ΒΑΜΒΑΣ (ΑΡΙΘ 33-34 ΠΑΡ 5-6 ΠΡΑΞ 1-3)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200607 Τ.Σ. "Η ΘΥΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ"
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
076 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΑΡΙΘ 33-34 ΠΑΡ 5-6 ΠΡΑΞ 1-3)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130630 Μ.Ο. "ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΓΙΟ" No1
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
075 ΒΑΜΒΑΣ (ΑΡΙΘ 31-32 ΠΑΡ 3-4 ΑΠΟΚ 21-22)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130413 Τ.Σ. "ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ"
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
075 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΑΡΙΘ 31-32 ΠΑΡ 4 ΑΠΟΚ 21-22)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130303 Κ.Τ. "ΤΕΚΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ"
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
076 ΒΑΜΒΑΣ (ΑΡΙΘ 33-34 ΠΑΡ 5-6 ΠΡΑΞ 1-3)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200607 Τ.Σ. "Η ΘΥΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ"
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
076 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΑΡΙΘ 33-34 ΠΑΡ 5-6 ΠΡΑΞ 1-3)
 © - EKXERADIO - Web Radio