ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171224 Θ.Κ. "Η ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ"
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
112 ΒΑΜΒΑΣ (ΗΣΑ 14-16 ΩΣΗΕ 11-12 ΙΗΣ.Τ.Ν. 23-24)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171217 Κ.Τ. "ΑΥΞΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ"
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
113 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΚΡΙΤΑΙ 1-2)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
030223 Θ.Κ. "ΠΙΣΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ"
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
113 ΒΑΜΒΑΣ (ΗΣΑ 17-18 ΩΣΗΕ 13-14 ΚΡΙΤΑΙ 1-2)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
180317 Γ.Κ. "Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
114 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΚΡΙΤΑΙ 3-4)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171224 Θ.Κ. "Η ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ"
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
112 ΒΑΜΒΑΣ (ΗΣΑ 14-16 ΩΣΗΕ 11-12 ΙΗΣ.Τ.Ν. 23-24)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171217 Κ.Τ. "ΑΥΞΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ"
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
113 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΚΡΙΤΑΙ 1-2)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
030223 Θ.Κ. "ΠΙΣΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ"
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
113 ΒΑΜΒΑΣ (ΗΣΑ 17-18 ΩΣΗΕ 13-14 ΚΡΙΤΑΙ 1-2)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
180317 Γ.Κ. "Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
114 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΚΡΙΤΑΙ 3-4)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171224 Θ.Κ. "Η ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ"
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
112 ΒΑΜΒΑΣ (ΗΣΑ 14-16 ΩΣΗΕ 11-12 ΙΗΣ.Τ.Ν. 23-24)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171217 Κ.Τ. "ΑΥΞΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ"
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
113 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΚΡΙΤΑΙ 1-2)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
030223 Θ.Κ. "ΠΙΣΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ"
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
113 ΒΑΜΒΑΣ (ΗΣΑ 17-18 ΩΣΗΕ 13-14 ΚΡΙΤΑΙ 1-2)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
180317 Γ.Κ. "Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
114 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΚΡΙΤΑΙ 3-4)
 © - EKXERADIO - Web Radio