ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
011223 Θ.Κ. "Η ΑΡΕΤΗ" No1
00:45 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
011223 Θ.Κ. "Η ΑΡΕΤΗ" No2
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
091 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥΤ 22 ΠΑΡ 31 ΙΩΑΝ 5-6)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
020714 Θ.Κ. "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ" Νο3
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
092 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥΤ 23-24 ΙΩΑΝ 7-8)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
011007 Θ.Κ. "ΟΙ ΝΑΖΗΡΑΙΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ" No1
05:20 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
092 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥΤ 23-24 ΙΩΑΝ 7-8)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
220805 Π.Ν. "ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΑΔΙ"
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
093 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥΤ 25 ΕΚΚΛ 1-2 ΙΩΑΝ 9-10)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
011223 Θ.Κ. "Η ΑΡΕΤΗ" No1
08:45 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
011223 Θ.Κ. "Η ΑΡΕΤΗ" No2
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
091 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥΤ 22 ΠΑΡ 31 ΙΩΑΝ 5-6)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
020714 Θ.Κ. "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ" Νο3
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
092 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥΤ 23-24 ΙΩΑΝ 7-8)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
011007 Θ.Κ. "ΟΙ ΝΑΖΗΡΑΙΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ" No1
13:20 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
092 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥΤ 23-24 ΙΩΑΝ 7-8)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
220805 Π.Ν. "ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΑΔΙ"
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
093 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥΤ 25 ΕΚΚΛ 1-2 ΙΩΑΝ 9-10)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
011223 Θ.Κ. "Η ΑΡΕΤΗ" No1
16:45 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
011223 Θ.Κ. "Η ΑΡΕΤΗ" No2
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
091 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥΤ 22 ΠΑΡ 31 ΙΩΑΝ 5-6)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
020714 Θ.Κ. "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ" Νο3
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
092 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥΤ 23-24 ΙΩΑΝ 7-8)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
011007 Θ.Κ. "ΟΙ ΝΑΖΗΡΑΙΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ" No1
21:20 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
092 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥΤ 23-24 ΙΩΑΝ 7-8)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
220805 Π.Ν. "ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΑΔΙ"
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
093 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥΤ 25 ΕΚΚΛ 1-2 ΙΩΑΝ 9-10)
 © - EKXERADIO - Web Radio