ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
060521 Τ.Σ. "Η ΜΗΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ"
01:25 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
034 ΒΑΜΒΑΣ (ΕΞ 17-18 ΨΑΛ 68-69 ΛΟΥΚ 23-24)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
060611 Θ.Κ. "Ο ΟΝΕΙΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ"
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
035 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΕΞ 19-20 ΨΑΛ 70-71 ΡΩΜ 1-2)
04:00 SERMON
000917 TH.K. "How to seek the will of God"
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
035 ΒΑΜΒΑΣ (ΕΞ 19-20 ΨΑΛ 70-71 ΡΩΜ 1-2)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
220522 Ι.Β. "ΟΤΑΝ ΕΓΩ ΥΨΩΘΩ" Νο1
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
036 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΕΞ 21-22 ΨΑΛ 72-73 ΡΩΜ 3-4)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
060521 Τ.Σ. "Η ΜΗΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ"
09:25 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
034 ΒΑΜΒΑΣ (ΕΞ 17-18 ΨΑΛ 68-69 ΛΟΥΚ 23-24)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
060611 Θ.Κ. "Ο ΟΝΕΙΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ"
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
035 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΕΞ 19-20 ΨΑΛ 70-71 ΡΩΜ 1-2)
12:00 SERMON
000917 TH.K. "How to seek the will of God"
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
035 ΒΑΜΒΑΣ (ΕΞ 19-20 ΨΑΛ 70-71 ΡΩΜ 1-2)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
220522 Ι.Β. "ΟΤΑΝ ΕΓΩ ΥΨΩΘΩ" Νο1
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
036 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΕΞ 21-22 ΨΑΛ 72-73 ΡΩΜ 3-4)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
060521 Τ.Σ. "Η ΜΗΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ"
17:25 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
034 ΒΑΜΒΑΣ (ΕΞ 17-18 ΨΑΛ 68-69 ΛΟΥΚ 23-24)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
060611 Θ.Κ. "Ο ΟΝΕΙΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ"
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
035 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΕΞ 19-20 ΨΑΛ 70-71 ΡΩΜ 1-2)
20:00 SΕRMON
000917 TH.K. "How to seek the will of God"
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
035 ΒΑΜΒΑΣ (ΕΞ 19-20 ΨΑΛ 70-71 ΡΩΜ 1-2)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
220522 Ι.Β. "ΟΤΑΝ ΕΓΩ ΥΨΩΘΩ" Νο1
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
036 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΕΞ 21-22 ΨΑΛ 72-73 ΡΩΜ 3-4)
 © - EKXERADIO - Web Radio