ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210919 Λ.Γ. "ΚΑΝΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΟΥ"
00:45 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210912 Λ.Γ. "ΜΗ ΛΕΣ ΨΕΜΑΤΑ"
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
163 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 13-14 ΙΕΡ 44 Α΄ΙΩΑΝ 3)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210911 Κ.Τ. "Η ΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ" No2
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
163 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 13-14 ΙΕΡ 44 Α΄ΙΩΑΝ 3)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210822 Τ.Σ. "ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΣ"
05:20 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
164 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 15-16 ΙΕΡ 45-47 Α΄ΙΩΑΝ 4-5)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210731 Ι.Δ. "ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΛΥΠΗΜΕΝΟΣ"
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
164 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 15-16 ΙΕΡ 45-47 Α΄ΙΩΑΝ 4-5)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210919 Λ.Γ. "ΚΑΝΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΟΥ"
08:45 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210912 Λ.Γ. "ΜΗ ΛΕΣ ΨΕΜΑΤΑ"
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
163 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 13-14 ΙΕΡ 44 Α΄ΙΩΑΝ 3)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210911 Κ.Τ. "Η ΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ" No2
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
163 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 13-14 ΙΕΡ 44 Α΄ΙΩΑΝ 3)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210822 Τ.Σ. "ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΣ"
13:20 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
164 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 15-16 ΙΕΡ 45-47 Α΄ΙΩΑΝ 4-5)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210731 Ι.Δ. "ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΛΥΠΗΜΕΝΟΣ"
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
164 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 15-16 ΙΕΡ 45-47 Α΄ΙΩΑΝ 4-5)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210919 Λ.Γ. "ΚΑΝΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΟΥ"
16:45 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210912 Λ.Γ. "ΜΗ ΛΕΣ ΨΕΜΑΤΑ"
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
163 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 13-14 ΙΕΡ 44 Α΄ΙΩΑΝ 3)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210911 Κ.Τ. "Η ΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ" No2
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
163 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 13-14 ΙΕΡ 44 Α΄ΙΩΑΝ 3)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210822 Τ.Σ. "ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΣ"
21:20 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
164 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 15-16 ΙΕΡ 45-47 Α΄ΙΩΑΝ 4-5)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210731 Ι.Δ. "ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΛΥΠΗΜΕΝΟΣ"
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
164 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 15-16 ΙΕΡ 45-47 Α΄ΙΩΑΝ 4-5)
 © - EKXERADIO - Web Radio