ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
110911 Θ.Κ. "ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΙΚΕΣΙΑΣ" No1
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
114 ΒΑΜΒΑΣ (ΗΣΑ 19-20 ΙΩΗΛ 1-2 ΚΡΙΤΑΙ 3-4)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
120205 Ι.Β. "ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ"
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
114 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΗΣΑ 19-20 ΙΩΗΛ 1-2 ΚΡΙΤΑΙ 3-4)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
120401 Σ.Π. "Η ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"
04:45 ΚΗΡΥΓΜΑ
120122 Σ.Π. "ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ"
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
115 ΒΑΜΒΑΣ (ΗΣΑ 21-22 ΙΩΗΛ 3-4 ΚΡΙΤΑΙ 5-6)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200726 Ι.Β. "ΕΚΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ"
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
115 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΗΣΑ 21-22 ΙΩΗΛ 3 ΚΡΙΤΑΙ 5-6)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
110911 Θ.Κ. "ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΙΚΕΣΙΑΣ" No1
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
114 ΒΑΜΒΑΣ (ΗΣΑ 19-20 ΙΩΗΛ 1-2 ΚΡΙΤΑΙ 3-4)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
120205 Ι.Β. "ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ"
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
114 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΗΣΑ 19-20 ΙΩΗΛ 1-2 ΚΡΙΤΑΙ 3-4)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
120401 Σ.Π. "Η ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"
12:45 ΚΗΡΥΓΜΑ
120122 Σ.Π. "ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ"
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
115 ΒΑΜΒΑΣ (ΗΣΑ 21-22 ΙΩΗΛ 3-4 ΚΡΙΤΑΙ 5-6)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200726 Ι.Β. "ΕΚΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ"
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
115 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΗΣΑ 21-22 ΙΩΗΛ 3 ΚΡΙΤΑΙ 5-6)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
110911 Θ.Κ. "ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΙΚΕΣΙΑΣ" No1
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
114 ΒΑΜΒΑΣ (ΗΣΑ 19-20 ΙΩΗΛ 1-2 ΚΡΙΤΑΙ 3-4)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
120205 Ι.Β. "ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ"
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
114 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΗΣΑ 19-20 ΙΩΗΛ 1-2 ΚΡΙΤΑΙ 3-4)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
120401 Σ.Π. "Η ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"
20:45 ΚΗΡΥΓΜΑ
120122 Σ.Π. "ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ"
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
115 ΒΑΜΒΑΣ (ΗΣΑ 21-22 ΙΩΗΛ 3-4 ΚΡΙΤΑΙ 5-6)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200726 Ι.Β. "ΕΚΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ"
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
115 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΗΣΑ 21-22 ΙΩΗΛ 3 ΚΡΙΤΑΙ 5-6)
 © - EKXERADIO - Web Radio