ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
140525 Θ.Κ. "ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΩΣ"
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
029 ΒΑΜΒΑΣ (ΕΞ 7-8 ΨΑΛ 58-59 ΛΟΥΚ 13-14)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
140920 Τ.Σ. "ΨΥΧΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ" No2
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
029 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΕΞ 7-8 ΨΑΛ 58-59 ΛΟΥΚ 13-14)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
140615 Θ.Κ. "ΑΜΑΡΤΙΑ" No2
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
030 ΒΑΜΒΑΣ (ΕΞ 9-10 ΨΑΛ 60-61 ΛΟΥΚ 15-16)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200527 Π.Ν. "ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
030 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΕΞ 9-10 ΨΑΛ 60-61 ΛΟΥΚ 15-16)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
140525 Θ.Κ. "ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΩΣ"
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
029 ΒΑΜΒΑΣ (ΕΞ 7-8 ΨΑΛ 58-59 ΛΟΥΚ 13-14)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
140920 Τ.Σ. "ΨΥΧΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ" No2
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
029 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΕΞ 7-8 ΨΑΛ 58-59 ΛΟΥΚ 13-14)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
140615 Θ.Κ. "ΑΜΑΡΤΙΑ" No2
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
030 ΒΑΜΒΑΣ (ΕΞ 9-10 ΨΑΛ 60-61 ΛΟΥΚ 15-16)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200527 Π.Ν. "ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
030 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΕΞ 9-10 ΨΑΛ 60-61 ΛΟΥΚ 15-16)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
140525 Θ.Κ. "ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΩΣ"
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
029 ΒΑΜΒΑΣ (ΕΞ 7-8 ΨΑΛ 58-59 ΛΟΥΚ 13-14)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
140920 Τ.Σ. "ΨΥΧΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ" No2
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
029 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΕΞ 7-8 ΨΑΛ 58-59 ΛΟΥΚ 13-14)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
140615 Θ.Κ. "ΑΜΑΡΤΙΑ" No2
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
030 ΒΑΜΒΑΣ (ΕΞ 9-10 ΨΑΛ 60-61 ΛΟΥΚ 15-16)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200527 Π.Ν. "ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
030 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΕΞ 9-10 ΨΑΛ 60-61 ΛΟΥΚ 15-16)
 © - EKXERADIO - Web Radio