ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130630 Μ.Ο. "ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΓΙΟ" No2
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
077 ΒΑΜΒΑΣ (ΑΡΙΘ 35-36 ΠΑΡ 7-8 ΠΡΑΞ 4-6)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130629 Τ.Σ. "ΤΑ ΔΥΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΑ" No1
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
077 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΑΡΙΘ 35-36 ΠΑΡ 7-8 ΠΡΑΞ 4-6)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130310 Ι.Β. "ΜΕΛΙ ΕΚ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤOΣ"
04:45 ΚΗΡΥΓΜΑ
130317 Σ.Π. "Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ"
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
078 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥ 1 ΠΑΡ 9-10 ΠΡΑΞ 7-8)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200628 ΛΓ "ΔΙΚΑΙΟΣ -ΑΣΕΒΗΣ"
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
078 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥ 1 ΠΑΡ 9-10 ΠΡΑΞ 7-8)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130630 Μ.Ο. "ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΓΙΟ" No2
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
077 ΒΑΜΒΑΣ (ΑΡΙΘ 35-36 ΠΑΡ 7-8 ΠΡΑΞ 4-6)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130629 Τ.Σ. "ΤΑ ΔΥΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΑ" No1
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
077 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΑΡΙΘ 35-36 ΠΑΡ 7-8 ΠΡΑΞ 4-6)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130310 Ι.Β. "ΜΕΛΙ ΕΚ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤOΣ"
12:45 ΚΗΡΥΓΜΑ
130317 Σ.Π. "Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ"
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
078 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥ 1 ΠΑΡ 9-10 ΠΡΑΞ 7-8)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200628 ΛΓ "ΔΙΚΑΙΟΣ -ΑΣΕΒΗΣ"
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
078 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥ 1 ΠΑΡ 9-10 ΠΡΑΞ 7-8)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130630 Μ.Ο. "ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΓΙΟ" No2
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
077 ΒΑΜΒΑΣ (ΑΡΙΘ 35-36 ΠΑΡ 7-8 ΠΡΑΞ 4-6)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130629 Τ.Σ. "ΤΑ ΔΥΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΑ" No1
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
077 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΑΡΙΘ 35-36 ΠΑΡ 7-8 ΠΡΑΞ 4-6)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130310 Ι.Β. "ΜΕΛΙ ΕΚ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤOΣ"
20:45 ΚΗΡΥΓΜΑ
130317 Σ.Π. "Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ"
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
078 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥ 1 ΠΑΡ 9-10 ΠΡΑΞ 7-8)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200628 ΛΓ "ΔΙΚΑΙΟΣ -ΑΣΕΒΗΣ"
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
078 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥ 1 ΠΑΡ 9-10 ΠΡΑΞ 7-8)
 © - EKXERADIO - Web Radio