ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
010812 Θ.Κ. "ΣΚΗΝΗ' Νο1
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
097 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥΤ 29-30 ΕΚΚΛ 8-9 ΙΩΑΝ 18)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
010520 Θ.Κ. "ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ" Νο1
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
098 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥΤ 31-32 ΕΚΚΛ 10 ΙΩΑΝ 19)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
011021 Θ.Κ. "Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" No2
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
098 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥΤ 31-32 ΕΚΚΛ 10 ΙΩΑΝ 19)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
220716 Κ.Τ. "ΜΑΚΑΡΙΟΙ" Νο1
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
099 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥΤ 33-34 ΕΚΚΛ 11-12 ΙΩΑΝ 20-21)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
010812 Θ.Κ. "ΣΚΗΝΗ' Νο1
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
097 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥΤ 29-30 ΕΚΚΛ 8-9 ΙΩΑΝ 18)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
010520 Θ.Κ. "ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ" Νο1
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
098 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥΤ 31-32 ΕΚΚΛ 10 ΙΩΑΝ 19)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
011021 Θ.Κ. "Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" No2
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
098 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥΤ 31-32 ΕΚΚΛ 10 ΙΩΑΝ 19)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
220716 Κ.Τ. "ΜΑΚΑΡΙΟΙ" Νο1
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
099 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥΤ 33-34 ΕΚΚΛ 11-12 ΙΩΑΝ 20-21)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
010812 Θ.Κ. "ΣΚΗΝΗ' Νο1
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
097 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥΤ 29-30 ΕΚΚΛ 8-9 ΙΩΑΝ 18)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
010520 Θ.Κ. "ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ" Νο1
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
098 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥΤ 31-32 ΕΚΚΛ 10 ΙΩΑΝ 19)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
011021 Θ.Κ. "Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" No2
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
098 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥΤ 31-32 ΕΚΚΛ 10 ΙΩΑΝ 19)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
220716 Κ.Τ. "ΜΑΚΑΡΙΟΙ" Νο1
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
099 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥΤ 33-34 ΕΚΚΛ 11-12 ΙΩΑΝ 20-21)
 © - EKXERADIO - Web Radio