ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
070610 Ι.Β. "ΑΓΙΑΣΜΟΣ" No2
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
011 ΒΑΜΒΑΣ (ΓΕΝ 21-22 ΨΑΛ 23-24 ΜΑΤΘ 21-22)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
071028 Θ.Κ. "Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ" No4
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
011 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΓΕΝ 21-22 ΨΑΛ 23-24 ΜΑΤΘ 21-22)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ-SERMON
200919 M.P. "Our healer"
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
012 ΒΑΜΒΑΣ (ΓΕΝ 23-24 ΨΑΛ 25-26 ΜΑΤΘ 23-24)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200606 Γ.Κ. "Η ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ"
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
012 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΓΕΝ 23-24 ΨΑΛ 25-26 ΜΑΤΘ 23-24)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
070610 Ι.Β. "ΑΓΙΑΣΜΟΣ" No2
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
011 ΒΑΜΒΑΣ (ΓΕΝ 21-22 ΨΑΛ 23-24 ΜΑΤΘ 21-22)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
071028 Θ.Κ. "Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ" No4
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
011 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΓΕΝ 21-22 ΨΑΛ 23-24 ΜΑΤΘ 21-22)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ-SERMON
200919 M.P. "Our healer"
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
012 ΒΑΜΒΑΣ (ΓΕΝ 23-24 ΨΑΛ 25-26 ΜΑΤΘ 23-24)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200606 Γ.Κ. "Η ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ"
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
012 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΓΕΝ 23-24 ΨΑΛ 25-26 ΜΑΤΘ 23-24)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
070610 Ι.Β. "ΑΓΙΑΣΜΟΣ" No2
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
011 ΒΑΜΒΑΣ (ΓΕΝ 21-22 ΨΑΛ 23-24 ΜΑΤΘ 21-22)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
071028 Θ.Κ. "Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ" No4
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
011 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΓΕΝ 21-22 ΨΑΛ 23-24 ΜΑΤΘ 21-22)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ-SERMON
200919 M.P. "Our healer"
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
012 ΒΑΜΒΑΣ (ΓΕΝ 23-24 ΨΑΛ 25-26 ΜΑΤΘ 23-24)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200606 Γ.Κ. "Η ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ"
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
012 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΓΕΝ 23-24 ΨΑΛ 25-26 ΜΑΤΘ 23-24)
 © - EKXERADIO - Web Radio