ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
081123 Ι.Β. "Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"
00:45 ΚΗΡΥΓΜΑ
080608 Ι.Β. "Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ"
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
183 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΒΑΣ 18 ΙΕΖΕΚ 14 Α΄ΧΡΟΝ 26-27)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
081228 Θ.Κ. "ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ" No3
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
182 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΒΑΣ 16-17 ΙΕΖΕΚ 13 Α΄ΧΡΟΝ 24-25)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
080914 Ι.Β. "ΔΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΝ"
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
184 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΒΑΣ 19-20 Α΄ΧΡΟΝ 28-29)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200809 Θ.Κ. "Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ β" Νο4
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
081123 Ι.Β. "Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"
08:45 ΚΗΡΥΓΜΑ
080608 Ι.Β. "Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ"
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
183 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΒΑΣ 18 ΙΕΖΕΚ 14 Α΄ΧΡΟΝ 26-27)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
081228 Θ.Κ. "ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ" No3
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
182 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΒΑΣ 16-17 ΙΕΖΕΚ 13 Α΄ΧΡΟΝ 24-25)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
080914 Ι.Β. "ΔΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΝ"
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
184 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΒΑΣ 19-20 Α΄ΧΡΟΝ 28-29)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200809 Θ.Κ. "Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ β" Νο4
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
081123 Ι.Β. "Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"
16:45 ΚΗΡΥΓΜΑ
080608 Ι.Β. "Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ"
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
183 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΒΑΣ 18 ΙΕΖΕΚ 14 Α΄ΧΡΟΝ 26-27)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
081228 Θ.Κ. "ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ" No3
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
182 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΒΑΣ 16-17 ΙΕΖΕΚ 13 Α΄ΧΡΟΝ 24-25)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
080914 Ι.Β. "ΔΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΝ"
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
184 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΒΑΣ 19-20 Α΄ΧΡΟΝ 28-29)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
200809 Θ.Κ. "Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ β" Νο4
 © - EKXERADIO - Web Radio