ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
071028 Θ.Κ. "Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ" No3
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
099 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥΤ 33-34 ΕΚΚΛ 11-12 ΙΩΑΝ 20-21)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
070923 Ι.Β. "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ"
03:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
070916 Σ.Π. "Ο ΝΟΜΙΖΩΝ ΟΤΙ ΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΣΕΙ"
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
100 Α.Γ.ΔΗΜ.(ΙΗΣ.Τ.Ν.1-2)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
070819 Θ.Κ. "ΤΑ ΔΥΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑ"
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
100 ΒΑΜΒΑΣ (ΑΣΜΑ 1-2 ΔΑΝ 1-2 ΙΗΣ.Τ.Ν. 1-2)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
070930 Ι.Β. "ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΣ"
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
101 Α.Γ.ΔΗΜ.(ΙΗΣ.Τ.Ν. 3-4)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
071028 Θ.Κ. "Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ" No3
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
099 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥΤ 33-34 ΕΚΚΛ 11-12 ΙΩΑΝ 20-21)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
070923 Ι.Β. "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ"
11:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
070916 Σ.Π. "Ο ΝΟΜΙΖΩΝ ΟΤΙ ΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΣΕΙ"
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
100 Α.Γ.ΔΗΜ.(ΙΗΣ.Τ.Ν.1-2)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
070819 Θ.Κ. "ΤΑ ΔΥΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑ"
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
100 ΒΑΜΒΑΣ (ΑΣΜΑ 1-2 ΔΑΝ 1-2 ΙΗΣ.Τ.Ν. 1-2)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
070930 Ι.Β. "ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΣ"
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
101 Α.Γ.ΔΗΜ.(ΙΗΣ.Τ.Ν. 3-4)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
071028 Θ.Κ. "Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ" No3
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
099 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥΤ 33-34 ΕΚΚΛ 11-12 ΙΩΑΝ 20-21)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
070923 Ι.Β. "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ"
19:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
070916 Σ.Π. "Ο ΝΟΜΙΖΩΝ ΟΤΙ ΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΣΕΙ"
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
100 Α.Γ.ΔΗΜ.(ΙΗΣ.Τ.Ν.1-2)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
070819 Θ.Κ. "ΤΑ ΔΥΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑ"
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
100 ΒΑΜΒΑΣ (ΑΣΜΑ 1-2 ΔΑΝ 1-2 ΙΗΣ.Τ.Ν. 1-2)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
070930 Ι.Β. "ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΣ"
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
101 Α.Γ.ΔΗΜ.(ΙΗΣ.Τ.Ν. 3-4)
 © - EKXERADIO - Web Radio