ΝΕΟ ΚΗΡΥΓΜΑ!

Τετάρτη 18/10 στις 06:00, 14:00 και 22:00 "Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ" με τον αδ. Κώστα Τζιράκη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
160813 Μ.Π. "ΚΑΡΔΙΑ ΠΡΟΘΥΜΗ"
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
186 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ ΒΑΣ 23 ΙΕΖΕΚ 17-18 NEEM 1-2)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
160701 Λ.Γ. "ΠΙΣΤΗ"
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
187 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ ΒΑΣ 24-25)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
160925 Θ.Κ. "ΦΥΤΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ" No1
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
187 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ ΒΑΣ 24-25 ΙΕΖΕΚ 19 NEEM 3-4)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171014 Κ.Τ. "Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ"
07:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
188 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ ΧΡΟΝ 1-2 ΙΕΖΕΚ 20 NEEM 5-6)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
160813 Μ.Π. "ΚΑΡΔΙΑ ΠΡΟΘΥΜΗ"
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
186 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ ΒΑΣ 23 ΙΕΖΕΚ 17-18 NEEM 1-2)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
160701 Λ.Γ. "ΠΙΣΤΗ"
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
187 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ ΒΑΣ 24-25)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
160925 Θ.Κ. "ΦΥΤΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ" No1
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
187 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ ΒΑΣ 24-25 ΙΕΖΕΚ 19 NEEM 3-4)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171014 Κ.Τ. "Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ"
15:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
188 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ ΧΡΟΝ 1-2 ΙΕΖΕΚ 20 NEEM 5-6)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
160701 Λ.Γ. "ΠΙΣΤΗ"
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
186 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ ΒΑΣ 23 ΙΕΖΕΚ 17-18 NEEM 1-2)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
160813 Μ.Π. "ΚΑΡΔΙΑ ΠΡΟΘΥΜΗ"
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
187 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ ΒΑΣ 24-25)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
160925 Θ.Κ. "ΦΥΤΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ" No1
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
187 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ ΒΑΣ 24-25 ΙΕΖΕΚ 19 NEEM 3-4)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171014 Κ.Τ. "Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ"
23:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
188 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ ΧΡΟΝ 1-2 ΙΕΖΕΚ 20 NEEM 5-6)
 © - EKXERADIO - Web Radio