ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
170520 Μ.Π. "Η ΝΙΚΗ ΜΑΣ" No1
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
105 ΒΑΜΒΑΣ (ΗΣΑ 3-4 ΔΑΝ 11-12 ΙΗΣ.Τ.Ν. 9)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
170625 Τ.Σ. "ΟΙ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛ" No3
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
105 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΗΣΑ 3-4 ΔΑΝ 11-12 ΙΗΣ.Τ.Ν. 9)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
170519 Λ.Γ. "ΚΥΡΙΑΚΟ ΔΕΙΠΝΟ"
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
106 ΒΑΜΒΑΣ (ΗΣΑ 5-6 ΙΗΣ.Τ.Ν. 10-12)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
211011 Θ.Κ. "ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΑΣ" No1
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
106 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΗΣΑ 5-6 ΙΗΣ.Τ.Ν. 10-12)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
170520 Μ.Π. "Η ΝΙΚΗ ΜΑΣ" No1
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
105 ΒΑΜΒΑΣ (ΗΣΑ 3-4 ΔΑΝ 11-12 ΙΗΣ.Τ.Ν. 9)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
170625 Τ.Σ. "ΟΙ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛ" No3
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
105 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΗΣΑ 3-4 ΔΑΝ 11-12 ΙΗΣ.Τ.Ν. 9)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
170519 Λ.Γ. "ΚΥΡΙΑΚΟ ΔΕΙΠΝΟ"
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
106 ΒΑΜΒΑΣ (ΗΣΑ 5-6 ΙΗΣ.Τ.Ν. 10-12)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
211011 Θ.Κ. "ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΑΣ" No1
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
106 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΗΣΑ 5-6 ΙΗΣ.Τ.Ν. 10-12)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
170520 Μ.Π. "Η ΝΙΚΗ ΜΑΣ" No1
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
105 ΒΑΜΒΑΣ (ΗΣΑ 3-4 ΔΑΝ 11-12 ΙΗΣ.Τ.Ν. 9)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
170625 Τ.Σ. "ΟΙ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛ" No3
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
105 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΗΣΑ 3-4 ΔΑΝ 11-12 ΙΗΣ.Τ.Ν. 9)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
170519 Λ.Γ. "ΚΥΡΙΑΚΟ ΔΕΙΠΝΟ"
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
106 ΒΑΜΒΑΣ (ΗΣΑ 5-6 ΙΗΣ.Τ.Ν. 10-12)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
211011 Θ.Κ. "ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΑΣ" No1
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
106 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΗΣΑ 5-6 ΙΗΣ.Τ.Ν. 10-12)
 © - EKXERADIO - Web Radio