ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150517 Μ.Ο. "ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ" No1
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
073 ΒΑΜΒΑΣ (ΑΡΙΘ 27-28 ΨΑΛ 147-150 ΑΠΟΚ 17-18)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150315 Θ.Κ. "ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ"
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
073 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΑΡΙΘ 27-28 ΨΑΛ 147-150 ΑΠΟΚ 17-18)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150531 Τ.Σ. "ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ" No1
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
074 ΒΑΜΒΑΣ (ΑΡΙΘ 29-30 ΠΑΡ 1-2 ΑΠΟΚ 19-20)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171202 Μ.Π. "Η ΠΑΛΗ ΜΑΣ" No1
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
074 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΑΡΙΘ 29-30 ΠΑΡ 1-3 ΑΠΟΚ 19-20)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150517 Μ.Ο. "ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ" No1
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
073 ΒΑΜΒΑΣ (ΑΡΙΘ 27-28 ΨΑΛ 147-150 ΑΠΟΚ 17-18)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150315 Θ.Κ. "ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ"
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
073 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΑΡΙΘ 27-28 ΨΑΛ 147-150 ΑΠΟΚ 17-18)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150531 Τ.Σ. "ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ" No1
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
074 ΒΑΜΒΑΣ (ΑΡΙΘ 29-30 ΠΑΡ 1-2 ΑΠΟΚ 19-20)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171202 Μ.Π. "Η ΠΑΛΗ ΜΑΣ" No1
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
074 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΑΡΙΘ 29-30 ΠΑΡ 1-3 ΑΠΟΚ 19-20)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150517 Μ.Ο. "ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ" No1
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
073 ΒΑΜΒΑΣ (ΑΡΙΘ 27-28 ΨΑΛ 147-150 ΑΠΟΚ 17-18)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150315 Θ.Κ. "ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ"
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
073 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΑΡΙΘ 27-28 ΨΑΛ 147-150 ΑΠΟΚ 17-18)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
150531 Τ.Σ. "ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ" No1
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
074 ΒΑΜΒΑΣ (ΑΡΙΘ 29-30 ΠΑΡ 1-2 ΑΠΟΚ 19-20)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171202 Μ.Π. "Η ΠΑΛΗ ΜΑΣ" No1
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
074 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΑΡΙΘ 29-30 ΠΑΡ 1-3 ΑΠΟΚ 19-20)
 © - EKXERADIO - Web Radio