ΝΕΟ ΚΗΡΥΓΜΑ!!

ΤΡΙΤΗ 20/02/2018 στις 06.00 14.00 και 22.00  "ΟΙ ΔΥΟ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ" No2  με τον Αδ.Μανώλη Παυλή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130501 Τ.Σ. "Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ" No2
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
161 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 9-10 Β΄ΠΕΤ 1-3)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130210 Θ.Κ. "ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΕΙΣΘΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ" No2
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
121209 Κ.Τ. "ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΝΑ ΣΤΗ ΣΙΩΝ"
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
162 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 11-12 ΙΕΡ 43 Α΄ΙΩΑΝ 1-2)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
180128 Μ.Π. "ΟΙ ΔΥΟ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ" No2
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
163 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 13-14 Α΄ΙΩΑΝ 3)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130501 Τ.Σ. "Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ" No2
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
161 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 9-10 Β΄ΠΕΤ 1-3)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130210 Θ.Κ. "ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΕΙΣΘΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ" No2
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
121209 Κ.Τ. "ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΝΑ ΣΤΗ ΣΙΩΝ"
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
162 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 11-12 ΙΕΡ 43 Α΄ΙΩΑΝ 1-2)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
180128 Μ.Π. "ΟΙ ΔΥΟ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ" No2
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
163 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 13-14 Α΄ΙΩΑΝ 3)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130501 Τ.Σ. "Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ" No2
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
161 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 9-10 Β΄ΠΕΤ 1-3)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
130210 Θ.Κ. "ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΕΙΣΘΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ" No2
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
121209 Κ.Τ. "ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΝΑ ΣΤΗ ΣΙΩΝ"
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
162 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 11-12 ΙΕΡ 43 Α΄ΙΩΑΝ 1-2)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
180128 Μ.Π. "ΟΙ ΔΥΟ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ" No2
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
163 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 13-14 Α΄ΙΩΑΝ 3)
 © - EKXERADIO - Web Radio