ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
180818 Μ.Π. "ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΙΚΡΙΑΣ"
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
147 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΣΑΜ 11-12 ΙΕΡΕΜ 17-18 ΕΒΡ 1-2)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
180825 Τ.Σ. "ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ" No2
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
147 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΣΑΜ 11-12 ΙΕΡΕΜ 17-18 ΕΒΡ 1-2)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
180825 Π.Ν. "Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ"
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
148 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΣΑΜ 13-14 ΙΕΡΕΜ 19-20 ΕΒΡ 3-4)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
210613 Θ.Κ. "ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ"
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
148 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΣΑΜ 13-14 ΙΕΡΕΜ 19-20 ΕΒΡ 3-4)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
180818 Μ.Π. "ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΙΚΡΙΑΣ"
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
147 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΣΑΜ 11-12 ΙΕΡΕΜ 17-18 ΕΒΡ 1-2)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
180825 Τ.Σ. "ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ" No2
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
147 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΣΑΜ 11-12 ΙΕΡΕΜ 17-18 ΕΒΡ 1-2)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
180825 Π.Ν. "Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ"
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
148 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΣΑΜ 13-14 ΙΕΡΕΜ 19-20 ΕΒΡ 3-4)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
210613 Θ.Κ. "ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ"
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
148 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΣΑΜ 13-14 ΙΕΡΕΜ 19-20 ΕΒΡ 3-4)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
180818 Μ.Π. "ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΙΚΡΙΑΣ"
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
147 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΣΑΜ 11-12 ΙΕΡΕΜ 17-18 ΕΒΡ 1-2)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
180825 Τ.Σ. "ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ" No2
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
147 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΣΑΜ 11-12 ΙΕΡΕΜ 17-18 ΕΒΡ 1-2)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
180825 Π.Ν. "Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ"
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
148 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΣΑΜ 13-14 ΙΕΡΕΜ 19-20 ΕΒΡ 3-4)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
210613 Θ.Κ. "ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ"
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
148 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΣΑΜ 13-14 ΙΕΡΕΜ 19-20 ΕΒΡ 3-4)
 © - EKXERADIO - Web Radio