ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
181021 Θ.Κ. "Η ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
079 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥ 2 ΠΑΡ 11-12 ΠΡΑΞ 9)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
181110 Κ.Τ. "ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ" No2
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
079 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥ 2 ΠΑΡ 11-12 ΠΡΑΞ 9)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
181111 Ι.Β. "Η ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ" No2
05:25 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
080 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥ 3-4 ΠΡΑΞ 10-11)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
230510 Σ.Π. "ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"
06:45 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
181118 Σ.Π. "ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΣ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ"
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
080 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥ 3-4 ΠΡΑΞ 10-11)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
181021 Θ.Κ. "Η ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
079 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥ 2 ΠΑΡ 11-12 ΠΡΑΞ 9)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
181110 Κ.Τ. "ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ" No2
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
079 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥ 2 ΠΑΡ 11-12 ΠΡΑΞ 9)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
181111 Ι.Β. "Η ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ" No2
13:25 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
080 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥ 3-4 ΠΡΑΞ 10-11)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
230510 Σ.Π. "ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"
14:45 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
181118 Σ.Π. "ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΣ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ"
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
080 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥ 3-4 ΠΡΑΞ 10-11)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
181021 Θ.Κ. "Η ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
079 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥ 2 ΠΑΡ 11-12 ΠΡΑΞ 9)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
181110 Κ.Τ. "ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ" No2
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
079 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥ 2 ΠΑΡ 11-12 ΠΡΑΞ 9)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
181111 Ι.Β. "Η ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ" No2
21:25 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
080 ΒΑΜΒΑΣ (ΔΕΥ 3-4 ΠΡΑΞ 10-11)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
230510 Σ.Π. "ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"
22:45 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
181118 Σ.Π. "ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΣ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ"
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
080 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΔΕΥ 3-4 ΠΡΑΞ 10-11)
 © - EKXERADIO - Web Radio