ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
191117 Μ.Ο. "ΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΦΛΟΓΑ" No4
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
203 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΧΡΟΝ 21 ΙΕΖΕΚ 40 ΙΩΒ 38-40)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
191006 Ι.Β. "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΖΩΟΠΟΙΟΥΝ"
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
203 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΧΡΟΝ 21 ΙΕΖΕΚ 40 ΙΩΒ 38-40)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
191012 Κ.Τ. "Ο ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΝ ΥΨΗΛΟΙΣ"
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
204 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΧΡΟΝ 22-23 ΙΕΖΕΚ 41-42 ΙΩΒ 41-42)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
191006 Τ.Σ. "ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ"
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
204 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΧΡΟΝ 22-23 ΙΕΖΕΚ 41-42 ΙΩΒ 41-42)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
191117 Μ.Ο. "ΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΦΛΟΓΑ" No4
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
203 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΧΡΟΝ 21 ΙΕΖΕΚ 40 ΙΩΒ 38-40)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
191006 Ι.Β. "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΖΩΟΠΟΙΟΥΝ"
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
203 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΧΡΟΝ 21 ΙΕΖΕΚ 40 ΙΩΒ 38-40)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
191012 Κ.Τ. "Ο ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΝ ΥΨΗΛΟΙΣ"
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
204 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΧΡΟΝ 22-23 ΙΕΖΕΚ 41-42 ΙΩΒ 41-42)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
191006 Τ.Σ. "ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ"
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
204 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΧΡΟΝ 22-23 ΙΕΖΕΚ 41-42 ΙΩΒ 41-42)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
191117 Μ.Ο. "ΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΦΛΟΓΑ" No4
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
203 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΧΡΟΝ 21 ΙΕΖΕΚ 40 ΙΩΒ 38-40)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
191006 Ι.Β. "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΖΩΟΠΟΙΟΥΝ"
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
203 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΧΡΟΝ 21 ΙΕΖΕΚ 40 ΙΩΒ 38-40)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
191012 Κ.Τ. "Ο ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΝ ΥΨΗΛΟΙΣ"
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
204 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΧΡΟΝ 22-23 ΙΕΖΕΚ 41-42 ΙΩΒ 41-42)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
191006 Τ.Σ. "ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ"
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
204 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΧΡΟΝ 22-23 ΙΕΖΕΚ 41-42 ΙΩΒ 41-42)
 © - EKXERADIO - Web Radio