ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171029 Θ.Κ. "ΔΕΣΟΝ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ"
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
149 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΣΑΜ 15-16 ΙΕΡΕΜ 21-22 ΕΒΡ 5-6)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171029 Μ.Ο. "Ο ΣΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ" No3
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
149 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΣΑΜ 15-16 ΕΒΡ 5-6)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171021 Μ.Π. "Η ΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ"
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
150 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΣΑΜ 17-18 ΙΕΡΕΜ 23 ΕΒΡ 7-8)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
030629 Θ.Κ. "Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ" No15
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
150 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΣΑΜ 17-18 ΕΒΡ 7-8)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171029 Θ.Κ. "ΔΕΣΟΝ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ"
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
149 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΣΑΜ 15-16 ΙΕΡΕΜ 21-22 ΕΒΡ 5-6)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171029 Μ.Ο. "Ο ΣΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ" No3
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
149 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΣΑΜ 15-16 ΕΒΡ 5-6)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171021 Μ.Π. "Η ΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ"
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
150 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΣΑΜ 17-18 ΙΕΡΕΜ 23 ΕΒΡ 7-8)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
030629 Θ.Κ. "Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ" No15
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
150 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΣΑΜ 17-18 ΕΒΡ 7-8)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171029 Θ.Κ. "ΔΕΣΟΝ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ"
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
149 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΣΑΜ 15-16 ΙΕΡΕΜ 21-22 ΕΒΡ 5-6)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171029 Μ.Ο. "Ο ΣΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ" No3
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
149 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΣΑΜ 15-16 ΕΒΡ 5-6)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
171021 Μ.Π. "Η ΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ"
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
150 ΒΑΜΒΑΣ (Β΄ΣΑΜ 17-18 ΙΕΡΕΜ 23 ΕΒΡ 7-8)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
030629 Θ.Κ. "Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ" No15
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
150 Α.Γ.ΔΗΜ. (Β΄ΣΑΜ 17-18 ΕΒΡ 7-8)
 © - EKXERADIO - Web Radio