ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210829 Τ.Σ. "ΟΙ ΒΙΑΣΤΕΣ ΑΡΠΑΖΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ"
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
161 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 9-10 Β΄ΠΕΤ 1-3)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210911 Κ.Τ. "Η ΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ" No1
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
161 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 9-10 Β΄ΠΕΤ 1-3)
04:00 SERMON
210925 M.P. "Men after God's own heart"
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
162 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 11-12 ΙΕΡ 43 Α΄ΙΩΑΝ 1-2)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
220916 Π.Ν. "ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΓΝΩΣΗ"
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
162 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 11-12 ΙΕΡ 43 Α΄ΙΩΑΝ 1-2)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210829 Τ.Σ. "ΟΙ ΒΙΑΣΤΕΣ ΑΡΠΑΖΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ"
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
161 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 9-10 Β΄ΠΕΤ 1-3)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210911 Κ.Τ. "Η ΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ" No1
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
161 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 9-10 Β΄ΠΕΤ 1-3)
12:00 SERMON
210925 M.P. "Men after God's own heart"
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
162 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 11-12 ΙΕΡ 43 Α΄ΙΩΑΝ 1-2)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
220916 Π.Ν. "ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΓΝΩΣΗ"
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
162 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 11-12 ΙΕΡ 43 Α΄ΙΩΑΝ 1-2)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210829 Τ.Σ. "ΟΙ ΒΙΑΣΤΕΣ ΑΡΠΑΖΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ"
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
161 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 9-10 Β΄ΠΕΤ 1-3)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(Αρχείο)
210911 Κ.Τ. "Η ΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ" No1
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
161 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 9-10 Β΄ΠΕΤ 1-3)
20:00 SΕRMON
210925 M.P. "Men after God's own heart"
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
162 ΒΑΜΒΑΣ (Α΄ΒΑΣ 11-12 ΙΕΡ 43 Α΄ΙΩΑΝ 1-2)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ(NEO!)
220916 Π.Ν. "ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΓΝΩΣΗ"
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
162 Α.Γ.ΔΗΜ. (Α΄ΒΑΣ 11-12 ΙΕΡ 43 Α΄ΙΩΑΝ 1-2)
 © - EKXERADIO - Web Radio