ΝΕΟ ΚΗΡΥΓΜΑ!!

Πέμπτη στις 06:00, 14:00 και στις 22:00 "ΑΠΙΣΤΙΑ Η ΕΥΛΟΓΙΑ" με τον αδ. Γιάννη Βεϊσάκη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΚΧΕ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το έτος Πατήστε εδώ για να δείτε τους 2 μήνες

Web Radio - ΕΚΧΕRADIO.GR

Πρόγραμμα Ραδιοφώνου Σήμερα

00:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
071007 Θ.Κ. "ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕ ΕΙΔΩΛΟ"
01:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
035 ΒΑΜΒΑΣ (ΕΞ 19-20 ΨΑΛ 70-71 ΡΩΜ 1-2)
02:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
080810 Ι.Β. "ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΩ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ" No2
03:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
036 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΕΞ 21-22 ΨΑΛ 72-73 ΡΩΜ 3-4)
04:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
080302 Τ.Σ. "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΙΣΧΥΝΗΣ"
04:50 ΚΗΡΥΓΜΑ
080511 Σ.Π. "Ο ΘΕΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"
05:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
036 ΒΑΜΒΑΣ (ΕΞ 21-22 ΨΑΛ 72-73 ΡΩΜ 3-4)
06:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
180422 Ι.Β. "ΑΠΙΣΤΙΑ Η ΕΥΛΟΓΙΑ"
07:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
037 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΕΞ 23-24 ΨΑΛ 74-75 ΡΩΜ 5-6)
08:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
071007 Θ.Κ. "ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕ ΕΙΔΩΛΟ"
09:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
035 ΒΑΜΒΑΣ (ΕΞ 19-20 ΨΑΛ 70-71 ΡΩΜ 1-2)
10:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
080810 Ι.Β. "ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΩ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ" No2
11:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
036 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΕΞ 21-22 ΨΑΛ 72-73 ΡΩΜ 3-4)
12:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
080302 Τ.Σ. "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΙΣΧΥΝΗΣ"
12:50 ΚΗΡΥΓΜΑ
080511 Σ.Π. "Ο ΘΕΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"
13:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
036 ΒΑΜΒΑΣ (ΕΞ 21-22 ΨΑΛ 72-73 ΡΩΜ 3-4)
14:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
180422 Ι.Β. "ΑΠΙΣΤΙΑ Η ΕΥΛΟΓΙΑ"
15:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
037 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΕΞ 23-24 ΨΑΛ 74-75 ΡΩΜ 5-6)
16:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
071007 Θ.Κ. "ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕ ΕΙΔΩΛΟ"
17:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
035 ΒΑΜΒΑΣ (ΕΞ 19-20 ΨΑΛ 70-71 ΡΩΜ 1-2)
18:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
080810 Ι.Β. "ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΩ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ" No2
19:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
036 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΕΞ 21-22 ΨΑΛ 72-73 ΡΩΜ 3-4)
20:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
080302 Τ.Σ. "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΙΣΧΥΝΗΣ"
20:50 ΚΗΡΥΓΜΑ
080511 Σ.Π. "Ο ΘΕΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"
21:30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΑΜΒΑΣ)
036 ΒΑΜΒΑΣ (ΕΞ 21-22 ΨΑΛ 72-73 ΡΩΜ 3-4)
22:00 ΚΗΡΥΓΜΑ
180422 Ι.Β. "ΑΠΙΣΤΙΑ Η ΕΥΛΟΓΙΑ"
23:30 ΑΝΑΓNΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΗΜΟΤ.)
037 Α.Γ.ΔΗΜ. (ΕΞ 23-24 ΨΑΛ 74-75 ΡΩΜ 5-6)
 © - EKXERADIO - Web Radio